WOZ


Ik heb geruime ervaring met het taxeren in het kader van de Wet WOZ. Eveneens ben ik bekend met de meest gangbare sofware pakketten (TIOX, Gouw it en GeoTax e.d.) die daarvoor gebruikt worden. Ik kan voor uw gemeente de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Het waarderen/inventariseren van Incourante Niet Woningen volgens de gecorrigeerde vervangingswaardemethode (ook implementatie van TIOX);
  • Het waarderen/inventariseren van Courante Niet Woningen, waaronder uiteraard agrarische objecten en recreatieterreinen volgens de taxatiewijzers;
  • Het uitvoeren van marktanalyses;
  • Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften.

Ik kan de meeste gemeenten in Zeeland tot mijn klanten rekenen.

Particulieren en bedrijven kunnen bij mij ook terecht voor een contrataxatie.